top of page

Witamy na stronie poświęconej działaniom ponadnarodowym realizowanym przez krajowe konsorcjum,którego beneficjentami są szkoły zawodowe zlokalizowane we wschodniej części Polski,które z przyczyn niezależnych nie realizują samodzielnie projektów ERASMUS+/POWER.


Zapraszamy do współpracy szkoły,które chciałyby w prosty sposób rozpocząć realizację praktyk/staży w zagranicznych przedsiębiorstwach lub placówkach kształcenia zawodowego.


Welcome to the website devoted to transnational activities implemented by a national consortium, the beneficiaries of which are vocational schools located in the eastern part of Poland, which for independent reasons do not implement ERASMUS + / POWER projects on their own.

We invite schools that would like to easily start the implementation of apprenticeships / internships in foreign enterprises or vocational training institutions to cooperate with us.

bottom of page